Posted on

Čo môže spôsobiť koža farbená s použitím ťažkých kovov a chrómu?

80 až 90% kože používanej vo svetovej výrobe je farbených s použitím chrómu, ktorý pri nekontrolovanom procese oxiduje do vysoko toxického chrómu VI. Ten, ako jeden z najčastejších príčin kožných ochorení, môže spôsobiť dráždivú a alergickú kožnú reakciu. Hoci sa prítomnosť chrómu testuje a je všeobecne považovaná za neškodnú, toxická verzia chrómu môže byť aktivovaná v prítomnosti potu.
Ťažké kovy sú zo svojej podstaty toxické rôznymi spôsobmi už v nízkych koncentráciách a preto je ťažké definovať úrovne bezpečnosti. Ťažké kovy nie sú rozložiteľné na neškodné zložky a teda majú dlhodobý vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie.