Posted on

Ako správne odmerať dĺžku a šírku nohy dieťaťa?

Nohu položte na papier, ideálne s priložením pevného predmetu za pätu, a nohu obkreslite. Každá noha môže byť rôzne dlhá.
Zmeraním najvzdialenejších bodov na papieri dostanete dĺžku nohy. Zmeraním najširšej časti dostanete šírku nohy dieťaťa.